Indicatorii tehnico-economici

Indicatorii tehnico-economici privind activitatea operatorului sistemului de transport pentru anul 2020

Nr. Indicatorul Unitate măsură Trimestrul I Trimestrul II Trimestrul III Trimestrul IV Anul
1 Sarcina electrică maximă a sistemului electroenergetic pe parcursul perioadei MW          
2 Cantitatea de energie electrică intrată în reţeaua electrică de transport            
    Total: mil. kWh 1095,6        
    Inclusiv de la:            
    CERS Moldovenească mil. kWh 648,7        
    Termoelectrica mil. kWh 252,6        
    CET Bălţi mil. kWh 46,5        
    NHE Costeşti mil. kWh 0        
    Surse regenerabile mil. kWh 18,5        
    Alte surse autohtone (fabr. de zahăr) mil. kWh 0        
    SE al Ucrainei mil. kWh 127,7        
    SE al României mil. kWh 0        
3 Consumul tehnologic (pierderile de energie electrică în reţelele electrice de transport) mil. kWh 27,1        
% 2,47        
4 Cantitatea de energie eletrică livrată din reţelele electrice de transport (transportată)            
    Total: mil. kWh 1068,5        
    Inclusiv către:            
    Furnizori la tarife reglementate mil. kWh 960,7        
    Operatorii reţelelor de distribuţie (acoperirea pierderilor) mil. kWh 33,4        
    Furnizori la tarife nereglementate mil. kWh 74,4        
5 Numărul centralelor electrice racordate la reţelele electrice de transport            
    Total: unit. 15        
    Inclusiv fabr. de zahăr: unit. 5        
    Surse Regenerabile: unit. 4        
6 Numărul centralelor electrice racordate la reţelele electrice de transport pe parcursul perioadei de referinţă            
    Total: unit. 0        
    Surse Regenerabile: unit. 0        
7 Numărul solicitanţilor, potenţiali producători, cărora li s-a refuzat accesul la reţelele electrice de transport            
    Total: unit. 0        
    Surse Regenerabile: unit. 0        
8 Numărul instalaţiilor electrice ale consumatorilor finali, racordate direct la reţelele electrice de transport unit. 109        
9 Numărul instalaţiilor electrice ale consumatorilor finali, racordate direct la reţelele electrice de transport pe parcursul perioadei de referinţă unit. 0        
10 Numărul solicitanţilor, potenţiali consumatori finali, cărora li s-a refuzat accesul la reţelele electrice de transport unit. 0        
11 Numărul instalaţiilor electrice ale consumatorilor finali, deconectate de la reţelele electrice de transport pe parcursul perioadei de referinţă unit. 0        
12 Lungimea liniilor electrice aeriene            
    Total: km 4724,97        
    Inclusiv:            
    35 kV km 807,59        
    110 kV km 3337,04        
    330 kV km 377,34        
    400 kV km 203,00        
13 Numărul de transformatoare în exploatare unit. 648        
14 Capacitatea totală a transformatoarelor în exploatare MVA 4750,2        
15 Capacitatea totală a interconectorilor: MVA 910        
    Cu sistemul electroenergetic al Ucrainei MVA 600        
    Cu sistemul electroenergetic al României MVA 310        
16 Achitările pentru serviciile de transport al energiei electrice % din  valoarea serviciilor de  transport          
17 ENS, energia electrică nelivrata MWh 12,407        
18 AIT, timpul mediu de intrerupere min. 1,522        

 

+

Indicatorii tehnico-economici privind activitatea operatorului sistemului de transport pentru anul 2019

 

+

Indicatorii tehnico-economici privind activitatea operatorului sistemului de transport pentru anul 2018

 

+

Indicatorii tehnico-economici privind activitatea operatorului sistemului de transport pentru anul 2017

 

+

Indicatorii tehnico-economici privind activitatea operatorului sistemului de transport pentru anul 2016

 

+

Indicatorii tehnico-economici privind activitatea operatorului sistemului de transport pentru anul 2015

 

Ultima modificare: 04.06.2020