Informații de ordin general despre piața de energie electrică

Structura pieţei angro de energie electrică din Republica Moldova.

Participanţii de bază a pieţii angro de energie electrică sunt:

a) Producători de energie electrică;
b) Operatorul sistemului de transport;
с) Operatorii reţelelor de distribuţie;
d) Furnizorii de energie electrică la tarife reglementate;
e) Furnizorii de energie electrică la tarife nereglementate;
f) Consumatorii.

Modelul existent al pieţii angro de energie electrică prevede formarea pe piaţa angro a unui sistem durabil de relaţii între furnizor şi cumpărător, în acelaşi timp, determinînd ordinea de încheiere între participanţi a contractelor bilaterale de vînzare-cumpărare a energiei electrice pe piaţa angro atît la preţuri reglametate (tarife), cît şi la preţuri negociate între părţi.

Preţurile pe piaţa energiei electrice.

La baza modelului pieţei de energie electrică din Republica Moldova este formarea preţului reglementat pentru energia electrică. Astfel, preţul pentru consumatorul final inlcude tarifele pentru transport, tarifele pentru disribuţie şi tariful de livrare (care include şi preţul de achiziţionare).

Cadrul legislativ curent asigură un grad scăzut de concurență pe piața energiei electrice din Republica Moldova.

O piaţă concurenţială adevărată poate fi creată numai odată cu intrarea unor noi actori, iar aceştia, cel puţin cei din străinătate, vor solicita de la o piaţă emergentă existenţa unor produse de tranzacţionare a energiei şi a capacităţilor transfrontaliere similare celor de care ei beneficiază pe piaţa internă a energiei din UE.

 

Cadrul legislativ al pieţii energiei electrice.

Din anul 1998 se află în proces de dezvoltare planificată formarea cadrului normativ-legal al pieţii energiei electrice.
Printre reglementările care reglează acest sector, trebuie de subliniat:

În conformitate cu Tratatul Comunităţii Energetice, liberalizarea pieţei energetice din Moldova este stabilită pentru 1 ianuarie 2015 (D/2009/03/MC C-En). Legislaţia primară şi secundară actualizată a Republicii Moldova va asigura faptul că, în sensul Directivelor 2003/54/CE şi 2003/55/CE, toţi consumatorii noncasnici de la 1 ianuarie 2013 şi toţi consumatorii de energie de la 1 ianuarie 2015 sunt consumatori eligibili. Consumatorii eligibili au dreptul de a contracta energia electrică în mod direct cu orice furnizor, inclusiv din străinătate.

 

Ultima modificare: 14.05.2018