Managementul rețelei de transport

Indicatorii tehnico-economici

Indicatorii tehnico-economici privind activitatea operatorului sistemului de transport pentru anul 2021

Nr. Indicatorul Unitate măsură Trimestrul I Trimestrul II Trimestrul III Trimestrul IV 6 luni
1 Sarcina electrică maximă a sistemului electroenergetic pe parcursul perioadei MW          
2 Cantitatea de energie electrică intrată în reţeaua electrică de transport            
    Total: mil. kWh 1185,9 1034,4     2220,3
    Inclusiv de la:            
    CERS Moldovenească mil. kWh 743,4 810,3     1553,7
    Termoelectrica mil. kWh 359,6 96,5     456,1
    CET Bălţi mil. kWh 49,9 12,7     62,6
    NHE Costeşti mil. kWh 15,5 23,8     39,3
    Surse regenerabile mil. kWh 17,5 17,5     35,0
    Alte surse autohtone (fabr. de zahăr) mil. kWh 0 0     0
    SE al Ucrainei mil. kWh 130,3 76,3     203,9
    SE al României mil. kWh 0 0     0
3 Consumul tehnologic (pierderile de energie electrică în reţelele electrice de transport) mil. kWh 30,35 27,4     57,75
% 2,56 2,65     2,61
4 Cantitatea de energie eletrică livrată din reţelele electrice de transport (transportată)            
    Total: mil. kWh 1155,5 1007     2162,5
    Inclusiv către:            
    Furnizori la tarife reglementate mil. kWh 983,9 878,6     1862,5
    Operatorii reţelelor de distribuţie (acoperirea pierderilor) mil. kWh 74,1 44,6     118,7
    Furnizori la tarife nereglementate mil. kWh 97,5 83,8     181,3
5 Numărul centralelor electrice racordate la reţelele electrice de transport            
    Total: unit. 16 16     16
    Inclusiv fabr. de zahăr: unit. 5 5     5
    Surse Regenerabile: unit. 5 5     5
6 Numărul centralelor electrice racordate la reţelele electrice de transport pe parcursul perioadei de referinţă            
    Total: unit. 0 0     0
    Surse Regenerabile: unit. 0 0     0
7 Numărul solicitanţilor, potenţiali producători, cărora li s-a refuzat accesul la reţelele electrice de transport            
    Total: unit. 0 0     0
    Surse Regenerabile: unit. 0 0     0
8 Numărul instalaţiilor electrice ale consumatorilor finali, racordate direct la reţelele electrice de transport unit. 109 109     109
9 Numărul instalaţiilor electrice ale consumatorilor finali, racordate direct la reţelele electrice de transport pe parcursul perioadei de referinţă unit. 0 0     0
10 Numărul solicitanţilor, potenţiali consumatori finali, cărora li s-a refuzat accesul la reţelele electrice de transport unit. 0 0     0
11 Numărul instalaţiilor electrice ale consumatorilor finali, deconectate de la reţelele electrice de transport pe parcursul perioadei de referinţă unit. 0 0     0
12 Lungimea liniilor electrice aeriene            
    Total: km 4719,87 4719,87    
4719,87
    Inclusiv:            
    35 kV km 805,29 805,29     805,29
    110 kV km 3334,3 3334,3     3334,3
    330 kV km 377,34 377,34     377,34
    400 kV km 203,00 203,00     203,00
13 Numărul de transformatoare în exploatare unit. 650 650     650
14 Capacitatea totală a transformatoarelor în exploatare MVA 4755,5 4755,5     4755,5
15 Capacitatea totală a interconectorilor: MVA 910 910     910
    Cu sistemul electroenergetic al Ucrainei MVA 600 600     600
    Cu sistemul electroenergetic al României MVA 310 310     310
16 Achitările pentru serviciile de transport al energiei electrice % din  valoarea serviciilor de  transport          
17 ENS, energia electrică nelivrata MWh 29,464 7,41      
18 AIT, timpul mediu de intrerupere min. 3,304 0,972      

 

 

+

Indicatorii tehnico-economici privind activitatea operatorului sistemului de transport pentru anul 2020

 

+

Indicatorii tehnico-economici privind activitatea operatorului sistemului de transport pentru anul 2019

 

+

Indicatorii tehnico-economici privind activitatea operatorului sistemului de transport pentru anul 2018

 

Ultima modificare: 05.10.2021