Managementul rețelei de transport

Racordarea la reţeaua electrică

Racordarea la reţeaua electrică se realizează în conformitate cu Capitolul 5 al Normelor tehnice pentru reţelele electrice de transport aprobate prin hotărîrea ANRE nr.266 din 20.11.2007 şi se compune din cîteva etape:

1)    Solicitarea Avizului Tehnice de Racordare (ATR) prin depunerea unei cereri către ÎS Moldelectrica. Obţinerea ATR-ului este necesară pentru racordarea la reţeaua electrică a centralelor electrice şi consumatorilor care solicită racordarea la reţele electrice ale ÎS Moldelectrica. La cerere se ataşează documentaţia aferentă, indicată în Capitolul 5 al Normelor tehnice pentru reţelele electrice de transport, descrieriea integrală şi caracteristicile tehnice ale echipamentului electric conectat, amplasarea geografică a acestuia, schema electrică monofilară cu indicarea lungimii şi modelului liniei.

În cazul racordării centralelor electrice la alte reţele decît cele ale ÎS Moldelectrica, Avizul este emis de proprietarul/operatorul reţelei la care se realizează nemijlocit racordarea, ţinînd cont de cerinţele operatoului de sistem.

Solicitanţilor se recomandă să efectueze o analiză preventivă privind conectarea la reţeaua electrică şi să prezinte propunerile şi posibilele opţiuni de conectare într-u a ţine cont de condiţiile locale şi alegerea variantei tehnico-economice optimale de conectare la reţea.

ÎS Moldelectrica este în drept de a solicita informaţii suplimentare.

2)    Emiterea ATR-ului de către ÎS Moldelectrica în urma analizei informaţiei prezentate şi coordonării interne. ATR-ul conţine termenii generali, obiectul şi valabilitatea avizului, puterea aprobată pentru racordare, descrierea soluţiei de racordare, descrierea punctului de de delimitare, cerineţele de conformitate cu normele tehnice, condiţii specifice, condiţii de măsurare a energiei electrice, responsabilitatea solicitantului faţă de ÎS Moldelectrica, lista preventivă a lucrărilor de racordare, cerinţe tehnice şi alte aspecte.

3)    În cazul racordării la reţeaua electrică a ÎS Moldelectrica sau în cazul necesităţii unor lucrări în instalaţiile ÎS Moldelectrica şi confirmării de către solicitant a continuării procesului de racordare, ÎS Moldelectrica propune contractul de racordare. În baza contractului de racordare se achită plata pentru racordare - costul tuturor lucrărilor necesare realizării racordării instalaţiilor solicitantului, în conformitate cu condiţiile ATR-ului.

4)    După caz, urmării semnării contractului de racordare, efectuarea lucrărilor de racordare în baza contractului de racordare, efectuarea testelor asupra instalațiilor utilizatorilor, în scopul pregătirii punerii în funcțiune şi verificării îndeplinirii condiţiilor tehnice, perfectarea actelor de delimitare a instalațiilor;

5)    Punerea în funcţiune.

Pentru Sursele Regenerabile de Energie sunt elaborate cerințe tehnice suplimentare.
Pentru mai multe informații consultați rubrica: Sursele Regenerabile de Energie.

 

Nr. Denumirea documentului Data publicării  
1 Lista Avizelor de Racordare valabile eliberate potențialilor producători de energie electrică 16.07.2021
2 Lista de așteptare a avizelor de racordare. 18.06.2021

 

Ultima modificare: 16.07.2021