Managementul rețelei de transport

Surse regenerabile de energie

Politica de stat în domeniul surselor regenerabile de energie

Aspectele legate de sursele regenerabile de energie în calitate de alternativă reală, ce compensează lipsa altor resurse interne de energie, la fel în conformitate cu polica UE pentru susţinerea producerii energiei electrice din sursele regenerabile de energie din următoarele legi şi acte normative:

 • Legea cu privire la energia regeberabilă din 2007 a fost elaborată luînd în considerare regulamentul Directivei, privind sursele de energie regenerabilă 2009/28/EC;
 • Programul Naţional pentru Eficienţă Energetică 2011-2020;
 • Planul Naţional de Acţiuni în domeniul Eficienţei Energetice pentru anii 2013-2015;
 • Strategia energetică a Republicii Moldova pînă în anul 2030.

Politica de stat din domeniul energiei din surse regenerabile este implementată prin intermediul programelor de stat sectoriale şi locale. Punerea în aplicare a acestor politici este monitorizată de către organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul energeticii.

Principiile politicii de stat din domeniul surselor energiei regenerabile sunt următoarele:

 • ajustarea cadrului legislativ naţional la normele şi standardele Uniunii Europene;
 • promovarea energiei din surse regenerabile, eficienţei energetice şi economisirii energiei prin aplicarea schemelor şi a măsurilor de sprijin, în conformitate cu legea;
 • exercitarea administrării de stat în domeniul energiei din surse regenerabile;
 • accesul prioritar pentru energia electrică din surse regenerabile;
 • asigurarea accesului persoanelor fizice şi juridice la informaţii privind producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile şi eficienţa energetică;
 • supravegherea procesului de cultivare şi utilizare a soiurilor de plante modificate genetic, destinate producţiei de combustibili regenerabili în condiţiile unui ciclu tehnologic închis.


Politica de stat îşi propune să atingă următoarele obiective:

 • diversificarea resurselor locale de energie primară;
 • realizarea unei ponderi a energiei regenerabile în consumul final brut de energie de cel puţin 20% în anul 2020;
 • realizarea unei ponderi de cel puţin 10% în consumul final al energiei din surse regenerabile în sectorul transporturilor în anul 2020;
 • dezvoltarea regională şi locală;
 • promovarea cooperării între autorităţile publice centrale, regionale şi locale;
 • asigurarea securităţii, sănătăţii, protecţiei muncii în procesul de dezvoltare a energiei din surse regenerabile;
 • promovarea şi încurajarea eficienţei energetice, a economisirii energiei,  cogenerării, a încălzirii şi răcirii centralizate, precum şi creşterea ponderii  energiei din surse regenerabile;
 • încurajarea colaborării tehnico-ştiinţifice internaţionale şi implementarea progreselor internaţionale ştiinţifice şi tehnice în domeniul energiei din surse regenerabile;
 • asigurarea comunicării şi sensibilizarea opiniei publice în domeniul energiei din surse regenerabile.

Integrarea surselelor regenerabile de energie în sistemul energetic al Republicii Moldova.

Î.S. „Moldelectrica” participă activ la procesul de integrare a surselor regenerabile de energie (SER) a energiei electrice şi integrarea lor nemijlocită în sistemul energetic al Republicii Moldova.

La data de 01.01.2024 sunt valabile 78 de avize de racordare a SER la rețeaua electrică de transport cu puterea totală de circa 1705,03 MW. Informația detaliată se află în compartimentul Racordarea la reţeaua electrică.

Conectarea SER la rețeaua de transport a Î.S. „Moldelectrica”

În perioada a.2010 - 2023 au fost puse în funcțiune 12 centrale electrice, cu puterea totală de 39,34 MW.
Informaţia detaliată privind racordarea la rețeaua de transport, condiţiile depunerii cererii pentru avizul de racordare (AR) se află în compartimentul Racordarea la reţeaua electrică.

 

Nr. Denumirea documentului    
1 SRE racordate la RET a Î.S. Moldelectrica Aprilie 2024

 

Ultima modificare: 16.04.2024