Cariera la Î.S. „Moldelectrica”

Politica de cadre a Î.S.„Moldelectrica” se bazează pe principiile ce reies din principala sarcină a întreprinderii - de a asigura funcţionarea fiabilă a sistemului electroenergetic al Republicii Moldova prin conducerea eficientă şi operativă prin dispeceri.

Profesionalismul personalului este un element-cheie al succesului şi dezvoltării continue a întreprinderii. Î.S. „Moldelectrica” are nevoie de specialişti în diferite domenii, care vor putea îndeplini sarcinile înaintate.

Î.S. „Moldelectrica” se străduie să asigure angajaţilor săi condiţii de muncă atractive, totodată se acordă o mare atenţie creşterii profesionale a angajaţilor, se desfăşoară cursuri de instruire şi de perfecţionare profesională la Centrul de Instruire specializat.

Punerea în aplicare a unei politici de cadre flexibile permite de a ţine cont de calităţile personale şi cele profesionale, de cunoştinţele, abilităţile, experienţa profesională, de creativitatea fiecărui angajat.

Numărul de angajaţi ai Î.S. „Moldelectrica” la data de 1 ianurie 2022 constituie 1 330 lucrători.

Ultima modificare: 02.03.2022