Informații operative și tehnice despre funcționarea sistemului electroenergetic

-


-

Data / oraConsumulPlanul
Consumul
ProducțiaPlanul
Producției
CET/CTECHESERMD-UAPlanul
MD-UA
MD-ROPlanul
MD-RO